Επίδοση Υποτροφίας Τσαντίλη για το έτος 2014

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι σύμφωνα με την απόφαση της 10ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (02.11.2017) θα χορηγηθεί η υποτροφία «Ελ. Τσαντίλη» για το έτος 2014  στην κα. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Ισαάκ, φοιτήτρια της Σχολής Αγρονόμων &  Τοπογράφων Μηχανικών, η οποία   πληροί την τρίτη προϋπόθεσης χορήγησής της. Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη ανακοίνωση.Back to top