Ορθή Επανάληψη για τη χορήγηση Θωμαϊδείου Βραβείου για τη βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών ακαδ. έτους 2015-2016

Σύμφωνα με την από 10η/2017 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (02.11.2017), ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος η ορθή επανάληψη του θέματος 2.4.9 της 6ης/2017 Συνεδρίασης Συγκλήτου ως προς τους δικαιούχους της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του «ΘΩΜΑΪΔΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ» για τη βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών ακαδ. έτους 2015-2016. Περισσότερα στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top