Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Hong Kong Baptist σε αλλοδαπούς φοιτητές

Το  Πανεπιστήμιο Hong Kong Baptist προσφέρει υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές για προπτυχιακές σπουδές.
Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.Back to top