Περίληψη Προκήρυξης για την πλήρωση επτά (7) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων χωρίς οικονομική ενίσχυση της Σχολής Χημικών Μηχανικών

Η Σχολή Χημικών Επιστημών του ΕΜΠ προκηρύσσει επτά (7) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Σχολής. Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής. Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής από 7 έως και 21 Νοεμβρίου 2017.Back to top