Προκήρυξη τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2022-2023, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2022-2023) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2022), καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.  H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10/05/2024. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας παρέχονται στον ιστοχώρο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/iky-items/item/4342. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στα συνημμένα αρχεία.
 Back to top