Χορήγηση της «Παπασταυρίδειου Υποτροφίας» έτους 2023.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει την «Παπασταυρίδειο Υποτροφία» έτους 2023, σε φοιτητή ή φοιτήτρια, ηλικίας μέχρι 36 ετών. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης καθώς και η αίτηση βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.Back to top