Χορήγηση του «Βραβείου Γεωργίου και Λαμπρινής Μπενάρδου» έτους 2023.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκηρύσσει το «Βραβείο Γεωργίου και Λαμπρινής Μπενάρδου» για το έτος 2023, με ποσό διάθεσης ύψους 500,00€, το οποίο θα χορηγηθεί σε φοιτητή ή φοιτήτρια που εισήχθη στο Ε.Μ.Π. κατά το κρινόμενο έτος .

   Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης καθώς και η αίτηση βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.Back to top