Έκδοση ηλεκτρονικού βιβλίου «Πρόωση Πλοίου»

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η έκδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου (μεταβιβλίου) «Πρόωση Πλοίου» με συγγραφείς τους Θ. Λουκάκη, Αθανάσιο Δόδουλα, Δημήτριο Κουρεμένο, Γεράσιμο Πολίτη, Γεώργιο Τζαμπίρα και Κωνσταντίνο Μαλιάτσο.

Η συγγραφική  ομάδα, με συντονιστή της προσπάθειας τον ομότιμο καθηγητή ΕΜΠ Θ. Λουκάκη, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πολύ χρήσιμο τεχνικό/επιστημονικό βοήθημα που πάει πολύ πέραν ενός απλού βιβλίου και θα υποστηρίξει στα επόμενα χρόνια τόσο τους φοιτητές μας όσο και τον ενεργό τεχνικό κόσμο της ελληνικής ναυτιλίας σε θέματα εφαρμοσμένης πρόωσης πλοίου. Τους αξίζουν συγχαρητήρια τόσο για την αρτιότητα του αποτελέσματος  όσο και για τη γενναιοδωρία τους να καταστήσουν το έργο τους ελεύθερα διαθέσιμο, σε ηλεκτρονική μορφή,  προς κάθε ενδιαφερόμενο.  Οι τέσσερεις, προς το παρόν, τόμοι του έργου έχουν την προοπτική να γίνουν περισσότεροι στα επόμενα χρόνια. Θερμές ευχαριστίες επίσης προς τους χορηγούς αυτής της προσπάθειας, χωρίς τη συμβολή των οποίων η προσπάθεια δεν θα είχε ολοκληρωθεί: Τον Γαλλικό και τον Νορβηγικό/Γερμανικό Νηογνώμονα (και οι δύο σταθεροί αρωγοί των ακαδημαϊκών  προσπαθειών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ) και τη Δράση Κάλλιπος που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ.

[Συνημμένο κείμενο pdf με περιγραφή του μεταβιβλίου]Back to top