Εκκίνηση για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EULiST – το ΕΜΠ εταίρος

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EULiST , “European Universities linking Society and Technology”,  βασικός εταίρος του οποίου είναι το ΕΜΠ,  μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από την ΕΕ ξεκινά επίσημα τις δράσεις του από την 1 Νοεμβρίου 2023.  Στόχος του EULiST είναι να αποτελέσει πόλο παραγωγής γνώσης και εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή η ψηφιακή μετάβαση και η κοινωνική συνοχή  για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

 

Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε από τον Συντονιστή, Leibniz Universität Hannover , Εναρκτήρια Συνάντηση στις 2 & 3 Νοεμβρίου στο Αννόβερο στην οποία συμμετείχαν Πρόεδροι, Πρυτάνεις, και άλλοι Εκπρόσωποι και σπουδαστές από τα 10 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.  To EMΠ εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανη Καθηγητή Α. Μπουντουβή, Aντιπρόεδρο του Δ.Σ. του EULiST, τον Καθηγητή Ι. Χατζηγεωργίου Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, την Καθηγήτρια Κ. Αδάμ, Συντονίστρια ΕULiST-EMΠ, και την Υ.Δ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κ. Γιαννακοπούλου.

 

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά οι επόμενες δράσεις της συμμαχίας EULiST για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, όπως αυτές εξειδικεύονται στα επί μέρους πακέτα και υποπακέτα εργασίας (WPs & Τasks).   Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ανάδειξης και αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Εταίρων και στη συνεργασία για τη μέγιστη αξιοποίηση τους, όπως στην ανάπτυξη του ψηφιακού πανεπιστημιακού χώρου (Digital Campus), που θα συνδέει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις των 10 Πανεπιστημίων, και θα ενισχύει την κινητικότητα και εξωστρέφεια.  Η συνεχής ενημέρωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας, η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών  και η συμβολή των κοινωνικών εταίρων στις δράσεις του EULiST αναδείχθηκαν ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας.

 

Το ΕΜΠ ως Συντονιστής του WP Έρευνας και Καινοτομίας, και των Tasks που αφορούν στην Βιώσιμη Χρηματοδότηση, την Ψηφιακή Πανεπιστημιούπολη, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Εξωστρέφεια και πέρα από την Ευρώπη, συμμετέχει ενεργά και προσβλέπει στην επίτευξη των στόχων του EULiST για την Σύνδεση της Κοινωνίας με την Τεχνολογία.

 

Τα 10 πανεπιστήμια-εταίροι:

Leibniz Universität Hannover, Γερμανία
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα
Vienna University of Technology, Αυστρία
Universidad Rey Juan Carlos, Ισπανία
Università degli Studi dell'Aquila, Ιταλία
Brno University of Technology, Τσεχία
Institut Mines-Télécom (IMT), Γαλλία
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Σλοβακία
LUT University, Φινλανδία
Jönköping University, Σουηδία

 Back to top