Ενημέρωση προς τους φοιτητές του Ιδρύματός μας, για το στεγαστικό επίδομα

α) Ενημέρωση για τον καθορισμό διαδικασίας  και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

β)Ορισμός χρόνου υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και διαδικασίας υποβολής αυτών.

 

Συνημμένα αρχεία:

 

Υπ΄  αριθμ. 140832/Ζ1 ΚΥΑ ( ΦΕΚ  Β΄2993 /2017) με θέμα: Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος

στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπ΄ αριθμ. 155925/Ζ1 έγγραφο  του ΥΠΕΘ με θέμα: χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2016-2017

 Back to top