Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων Εστίας Ναυτικών, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 498/28.09.2017 (αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 40612/03.10.2017) έγγραφο της Εστίας Ναυτικών Ν.Π.Ι.Δ., με το οποίο μας γνωστοποιεί τη χορήγηση Χρηματικών Βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείοBack to top