Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΕΜΠ και Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με απώτερο στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής αποστολής τους στα αντικείμενα που θεραπεύουν με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών.

 

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΕΜΠ κ. Ανδρέας Μπουντουβής και ο Διοικητής της ΣΝΔ, Υποναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναυάρχου Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ. Από πλευράς ΕΜΠ παρέστησαν οι Αντιπρυτάνεις Ε. Σαπουντζάκης, Ι. Χατζηγεωργίου και Δ. Γκιντίδης, ο Κοσμήτορας και ο τέως Κοσμήτορας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Κ. Μπελιμπασάκης και κ. Γ. Ζαραφωνίτης, αντίστοιχα, και ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Π. Κωττής.

 

Η εδραίωση συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών κρίνεται σημαντική, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών και διευρύνει τον ορίζοντα συνεργασίας σε πολλά επίπεδα και θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, τα πεδία συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών εστιάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της έρευνας σε θέματα που παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον.

 

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής
Πρύτανης ΕΜΠ

 

Δελτίο Tύπου Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

 Back to top