Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη διεκδίκηση της «Yποτροφίας Grivalia Properties»

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη διεκδίκηση της «Yποτροφίας Grivalia Properties» μέχρι και την 09η.11.2017.  

Συγκεκριμένα, χορηγείται μία ετήσια υποτροφία, ύψους 2.000 €, για το ακαδ. έτος 2016-2017 στον/στη φοιτητή/τρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ο οποίος ή η οποία:

  • έχει εισαχθεί στη Σχολή του/της τον Σεπτέμβριο του 2012 και ολοκληρώσει τις σπουδές του/της στα πέντε έτη σπουδών + την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του 2017 και
  • λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος μεταξύ των φοιτητών της Σχολής του/της και
  • δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή για το ακαδ. έτος 2016-2017.


Back to top