Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση Frost & Sullivan

Σας ενημερώνουμε ότι η Κεντρική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με την εταιρεία Frost & Sullivan εξασφάλισε δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2017 στη  βάση  δεδομένων: http://cds.frost.com/.

 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει εκθέσεις για την παγκόσμια αγορά, αναλύσεις τεχνολογικών επιπτώσεων, τάσεις και προβλέψεις για δέκα τεχνολογικές βιομηχανίες.

 

Για τη σύνδεση απαιτείται διεύθυνση IP του Ε.Μ.Π., η εισαγωγή ονόματος και μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Για τις οδηγίες σύνδεσης και αναζήτησης δείτε τα συνημμένα αρχεία.Back to top