Χορήγηση Βραβείου στη Μνήμη του Καθηγητή «Πάρι Κανελλάκη» στον φοιτητή/τρια της Σχολής ΗΜΜΥ, με κατεύθυνση Πληρ/κής που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο Μ.Ο. βαθμ/γίας στα μαθήματα των εξαμήνων 5ου, 6ου, 7ου και 8ου

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί το βραβείο στη Μνήμη του Καθηγητή «Πάρι Κανελλάκη» στον φοιτητή/τρια της Σχολής ΗΜΜΥ, με κατεύθυνση Πληροφορικής που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο Μ.Ο. βαθμολογίας στα μαθήματα των εξαμήνων 5ου, 6ου, 7ου και 8ου .

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top