10ο Διεθνές Συνέδριο για τη Συντήρηση των Μνημείων της Μεσογείου με θέμα: “Φυσικοί και Ανθρωπογενείς Παράγοντες Κινδύνου και Αειφόρος Συντήρηση”

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών) διοργανώνει το 10ο Διεθνές Συνέδριο για τη Συντήρηση των Μνημείων της Μεσογείου  με θέμα: “Φυσικοί και Ανθρωπογενείς Παράγοντες Κινδύνου και Αειφόρος Συντήρηση”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2017 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

www.conference2017.monubasin.comBack to top