Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων άμισθων υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής Χημικών Μηχανικών

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Σχολής.
 


Back to top