Επίδοση Βραβείων Ιδρύματος Δ. Χωραφά έτους 2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την 96η/2017 Πράξη Πρύτανη και την από 31.07.2017 σχετική εγκριτική απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος Δ. Χωραφά, τα βραβεία του εν λόγω Ιδρύματος έτους 2017 χορηγούνται ως ακολούθως (περισσότερα στην συνημμένη ανακοίνωση). Back to top