Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι θα χορηγηθεί η υποτροφία «Ελ. Τσαντίλη» για το έτος 2013

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.07.2017)   θα χορηγηθεί η υποτροφία «Ελ. Τσαντίλη» για το έτος 2013 στον κύριο ΛΙΑΤΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Σπυρίδωνα, φοιτητή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, ο οποίος πληροί την τρίτη προϋπόθεσης χορήγησής της.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.Back to top