Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι θα χορηγηθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση από το Κληροδότημα Υποτροφιών «Γεωργίου & Ελευθερίας Τρέκα» για το ακαδ. έτος 2016-17

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.07.2017) θα χορηγηθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση από το Κληροδότημα Υποτροφιών «Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» για το ακαδ. έτος 2016-2017 στον κ. Τζανή Σταύρο του Ιωάννη, φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, γιατί πληροί τους όρους του εν λόγω Κληροδοτήματος. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.Back to top