Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, θα χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση για τη συμμετοχή τελειοφοίτων σε συνέδρια του κληροδοτήματος Δ. Θωμαϊδου για το έτος 2016

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.07.2017), θα χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση για τη συμμετοχή τελειοφοίτων σε συνέδρια του κληροδοτήματος Δ. Θωμαϊδου για το έτος 2016 στους παρακάτω δικαιούχους και θα εκδοθούν τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα από το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.   Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.Back to top