Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, θα απονεμηθεί το «ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ» ακαδ. έτους 2015-2016

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.07.2017), θα απονεμηθεί το «ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ» ακαδ. έτους 2015-2016 στους παρακάτω φοιτητές/φοιτήτριες που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο βαθμό απ’ όλα τα εξάμηνα της Σχολής τους. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.Back to top