Επίδοση Υποτροφίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΕΡΓΗ» σε εννέα (9) φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.07.2017), θα χορηγηθεί η Υποτροφία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΕΡΓΗ» σε εννέα (9) φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω υποτροφίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφοBack to top