Χορήγηση του βραβείου «KAΡΥ», ακαδ. έτους 2015-2016

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.07.2017) θα απονεμηθεί το Βραβείο «KAΡΥ», ακαδ. έτους 2015-2016 ως εξής:

 

Για τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στον κ. Τσολοβίκο Αλέξανδρο του Γεωργίου.

Για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στον κ. Σμυρνή Γεώργιο του Αργυρίου.  Back to top