Χορήγηση του βραβείου «ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ» έτους 2016

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2015 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.07.2017) θα απονεμηθεί το Βραβείο «ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ» ύψους 3.000,00€, για την επίδοση του έτους 2016, στον απόφοιτο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ. Κουτσιουμάρη Διονύσιο του Ευαγγέλου, ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εν λόγω Βραβείου.Back to top