Χορήγηση του Βραβείου «ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ» για επίδοση του 5ου - 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015 και 7ου - 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.07.2017), θα χορηγηθεί το Βραβείο «ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ», για επίδοση του 5ου - 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015 και 7ου - 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016 στη φοιτήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κα Καστρουνή Μαρία – Ίλια του Βασιλείου, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις και θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) στο όνομα της δικαιούχου από το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ.Back to top