Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Υποτροφία Αθανάσιος Τσιτσέλης ακαδ. έτους 2016-2017

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη διεκδίκηση της Υποτροφίας «Αθανάσιου Τσιτσέλη» για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2016-2017 μέχρι και την 05η.10.2017»

 

Υπενθυμίζουμε ότι η υποτροφία θα χορηγηθεί στον διπλωματούχο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, ο οποίος επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στο ΕΜΠ και συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ο βαθμός διπλώματος είναι τουλάχιστον 7,50.
  • Το δίπλωμα έχει αποκτηθεί μέχρι δύο χρόνια από την έναρξη του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (όχι νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο 2014)
  • Το αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών να εμπίπτει στο χώρο της Ναυτικής Τεχνολογίας.

Θα συνεκτιμηθεί και η οικονομική κατάσταση των αιτούντων.

Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει κατόπιν προσωπικής συνέντευξης από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Η υποτροφία είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 2.000€ (μεικτά).

 Back to top