Ανακοίνωση προς το Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος για τα έντυπα αξιολόγησης

Ανακοινώνεται ότι τα έντυπα αξιολόγησης θα διανεμηθούν στο Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος από το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού από 24/07/2017 έως 04/09/2017.

Κατά συνέπεια, παρακαλείται το Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος όπως προσέλθει αυτοπροσώπως στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, για να παραλάβει τα έντυπα έκθεσης αξιολόγησης και το έντυπο αξιολόγησης προϊσταμένων από τους υφιστάμενους,

προκειμένου να τα συμπληρώσει και να τα επιστρέψει στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

 Back to top