Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Βραβείο Ευστράτιου Γαλανή έτους 2016

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη διεκδίκηση του Βραβείου «Ευστράτιου Γαλανή» για την εισαγωγή στο ΕΜΠ το έτος 2016 μέχρι και την 05η.10.2017»

 

Υπενθυμίζουμε ότι ο δικαιούχος θα πρέπει:

  • να είναι οικονομικά αδύνατος
  • να έχει γεννηθεί στην Ήπειρο κατά προτεραιότητα ο ίδιος ή τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς του.
  • να έχει εισαχθεί κατά το έτος 2016 στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών κατά προτεραιότητα ή σε άλλη Σχολή του Ε.Μ.Π.

Πέρα από την ανωτέρω ιεράρχηση των όρων επίδοσης του βραβείου, σε περίπτωση που οι διεκδικούντες του Βραβείου που πληρούν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις είναι περισσότεροι του ενός, τότε αυτό θα χορηγείται στον φοιτητή/φοιτήτρια με τη μεγαλύτερη οικονομική αδυναμία.

Το ποσό του Βραβείου ανέρχεται στα 1.000€ (μεικτά).

Περισσότερες πληροφορίες στη  συνημμένη ανακοίνωση.Back to top