Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων άμισθων υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής Χημικών Μηχανικών

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Σχολής.
 


Back to top