Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθούν οι Yποτροφίες Grivalia Properties σε διπλωματούχους του Ιουνίου 2017

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθούν οι Yποτροφίες Grivalia Properties σε διπλωματούχους του Ιουνίου 2017. Χορηγούνται τρεις ετήσιες υποτροφίες, ύψους 2.000 € έκαστη, για το ακαδ. έτος 2016-2017 στον/στη φοιτητή/τρια των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αντίστοιχα, ο οποίος ή η οποία:

  • έχει εισαχθεί στη Σχολή του/της τον Σεπτέμβριο του 2012 και ολοκληρώσει τις σπουδές του/της στα πέντε έτη σπουδών τον Ιούνιο του 2017
  • έχει λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος μεταξύ των φοιτητών της Σχολής του/της και
  • δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή για το ακαδ. έτος 2016-2017.

 Back to top