Χορήγηση του Θωμαΐδειου Βραβείου (εργασίες φοιτητών σε περιοδικά και συνέδρια) έτους 2021

Η Σύγκλητος (Συνεδρίαση 01.11.2022) αποφάσισε τη χορήγηση του Θωμαΐδειου Βραβείου για τις δημοσιεύσεις έτους 2021 στους 199 δικαιούχους των 197 εργασιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις προς βράβευση. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, έως και τις 24.11.2022. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.Back to top