Χορήγηση «Βραβείου Αριστείας - DNV Ελλάς (DNV Hellas Excellence Award)» έτους 2021

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 01.11.2022) αποφάσισε να χορηγηθεί το «Βραβείο Αριστείας - DNV Ελλάς (DNV Hellas Excellence Award)» έτους 2021 στους ακόλουθους τρεις διπλωματούχους της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών που συγκέντρωσαν τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου:

  • κ. Σελιμάι Χρήστο του Αριστοτέλ, με βαθμό 9,35
  • κ. Αντωνιάδη Παναγιώτη του Μιχαήλ, με βαθμό 8,71
  • κ. Πράπα Μάριο του Αριστείδη, με βαθμό 8,66.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 11.11.2022.



Back to top