Επαναπροκήρυξη Υποτροφίας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΣΑΝΤΙΛΗ» έτους 2014 με βάση την τρίτη προϋπόθεση επιλογής δικαιούχων

Η υποτροφία χορηγείται για ένα έτος στον φοιτητή/τρια των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.Back to top