Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 10 θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων.

Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Σχολής.

Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής από  26 Ιουνίου έως και  21 Ιουλίου 2017.Back to top