Χορήγηση Υποτροφίας «Αθανάσιος Τσιτσέλης» για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2016-2017

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί η Υποτροφία «Αθανάσιος Τσιτσέλης» για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2016-2017.

Η υποτροφία θα χορηγηθεί στον διπλωματούχο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, ο οποίος επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στο ΕΜΠ.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top