Χορήγηση του Βραβείου «ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ» ακαδ. ετών 2019-2020 & 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (συνεδρίαση 06.06.2022) αποφάσισε να χορηγηθεί το Βραβείο «ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ», για την επίδοση του 5ου - 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 και 7ου - 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 04.07.2022. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.Back to top