Χορήγηση του «ΘΩΜΑΪΔΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ» (Μ.Ο) ακαδ. έτους 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (συνεδρίαση 06.06.2022) αποφάσισε να χορηγηθεί το «ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ» ακαδ. έτους 2020-2021 στους φοιτητές/φοιτήτριες που συγκέντρωσαν κατά το εν λόγω ακαδ. έτος την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των φοιτητών όλων των εξαμήνων της Σχολής τους. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 04/07/2022. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.Back to top