Χορήγηση των βραβείων του Ιδρύματος Δ. Χωραφά έτους 2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην από 13.05.2022 συνεδρίασή του, ενέκρινε την πρόταση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης για τη χορήγηση των βραβείων Δ. Χωραφά έτους 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.Back to top