Ανακοίνωση για διακοπή ηλεκτροδότησης

Το Τμήμα Συντήρησης της Διεύθυνσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων πληροφορεί τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας ότι:

Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 και από ώρα 08:00 μέχρι 18:00, θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε όλη την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

 

Η διακοπή στην ηλεκτροδότηση θα γίνει λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης.

 

Για την ασφάλεια όλων, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το δίκτυο είναι υπό τάση σε όλη τη διάρκεια της διακοπής και ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα γίνει χωρίς προειδοποίηση.Back to top