Κυκλοφόρησε το 4ο τεύχος της εφημερίδας του ΕΜΠ "Προμηθέας"

Διαβάστε στο τέταρτο τεύχος του «Προμηθέα»: Ολοκληρώθηκε το έργο στον Πανάγιο Τάφο από το ΕΜΠ - Διάκριση: Εκλογή του Μ. Κορρέ στην Ακαδημία Αθηνών - Έρευνα: Υφαίνοντας τη θάλασσα - Εκπαίδευση: Μεγάλες Ασκήσεις Γεωδαισίας και πολλά ακόμη Πολυτεχνειακά Νέα

 Back to top