Χορήγηση της «Παπασταυρίδειου Υποτροφίας» έτους 2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 13.05.2022) αποφάσισε να χορηγηθεί η Παπασταυρίδειος Υποτροφία για την εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2021 στη φοιτήτρια της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα αξίας 450,00€ στο όνομά αυτής. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 27.05.2022. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

 Back to top