Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών Εργαζομένων Έτους 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.  και τους Συλλόγους Εργαζομένων του Ιδρύματος πρόκειται να συντονίσουν το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών των εργαζομένων για τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 19/6/2017 – 28/7/2017 και από 21/8/2017 – 8/9/2017.
Το πρόγραμμα θα λειτουργεί καθημερινά στο χώρο του Γυμναστηρίου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ώρες 08.00 έως 17.00.   
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο Σύλλογο τους μέχρι τις 7/6/2017.

 Back to top