Προκήρυξη της Υποτροφίας Τσάκωνα ακαδ. έτους 2022-2023 για μεταπτυχιακές σπουδές

Ο κ. Ι. Τσάκωνας χορηγεί μία υποτροφία με τίτλο «Υποτροφία Τσάκωνα» για το ακαδ. έτος 2022-2023 σε οικονομικά αδύναμο διπλωματούχο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής και το ύψος αυτής ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά έτος. Η επιλογή γίνεται με κριτήρια τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος (από οκτώ και άνω) και το χαμηλότερο εισόδημα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.Back to top