Ανακοίνωση για τη χορήγηση του Θωμαϊδείου Βραβείου για τις δημοσιεύσεις έτους 2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (Συνεδρίαση 19.04.2022) αποφάσισε τη χορήγηση του Θωμαΐδειου Βραβείου για τις δημοσιεύσεις έτους 2020, στους 281 δικαιούχους των 264 εργασιών που πληρούν τις προϋποθέσεις προς βράβευση, όπως εμφαίνονται στους ακόλουθους πίνακες. Το αναλογούν ποσό για έκαστη εκ των 210 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ανέρχεται στα 278,67 € και για έκαστη εκ των 54 δημοσιεύσεων σε συνέδρια σε 361,24 €.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην συνημμένη ανακοίνωση.Back to top