Πρόσκληση υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για τη 2η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” (Ορεινών Περιοχών)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για την 2η κατεύθυνση του  ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” με αντικείμενο “Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών περιοχών”, ακαδημαϊκού έτους 2017-18. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών μέχρι 31 Μαίου 2017.Back to top