Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων άμισθων υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής Χημικών Μηχανικών

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ προκηρύσσει έξι (6) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων.

Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Σχολής.Back to top