Διασχολικό Σεμιναριακό Μάθημα 8ου εξ/νου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη διαλέξεων: Τετάρτη 2 Mαρτίου 2022 (15:00 – 18:00) στο Κτήριο ΒΕΗ, ΑΜΦ Β2, ΣΑΤΜ.

 

Κάθε εβδομάδα μια νέα αντιπαράθεση μεταξύ διακεκριμένων ομιλητων.

 

Το κεντρικό θέμα για το 2022, είναι: "Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  - Sustainable Development Goals"

 

Εγγραφές στην πλατφόρμα HELIOS. Γενικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος : URL: http://perseus.thermo.mech.ntua.gr/environ-develop/Back to top