Ανακοίνωση για διακοπή ηλεκτροδότησης

Το Τμήμα Συντήρησης της Διεύθυνσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων πληροφορεί τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας ότι τη Κυριακή 27 Φεβρουαρίου και από ώρα 8:00 μέχρι 17:00, θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης σε όλα τα κτήρια, διδακτήρια και εργαστήρια, της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (δηλαδή στα κτήρια Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ και Ο), σε όλα τα νέα κτήρια της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και το κτήριο Αντοχής Υλικών.

 

Η διακοπή στην ηλεκτροδότηση θα γίνει λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης.

 

Για την ασφάλεια όλων, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το δίκτυο είναι υπό τάση σε όλη τη διάρκεια της διακοπής και ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα γίνει χωρίς προειδοποίηση.Back to top