Ψήφισμα της Συγκλήτου για το θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή Γ. Βέη

Παράκληση της οικογένειας του εκλιπόντος, αντί στεφάνου, να κατατεθούν δωρεές στον λογαριασμό με την επωνυμία ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ,  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΙΒΑΝ GR4801100800000008054509859, με την ένδειξη «Στη μνήμη Γ. Βέη» για Ενίσχυση της Φοιτητικής Μέριμνας.Back to top